posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti lastnika, oziroma upravljavca spletnega portala ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na spletnem naslovu www.posoja.com.
 2. Upravljavec spletnega portala posoja.com uporabnike naproša, da si splošne pogoje uporabe portala posoja.com pazljivo preberejo. Z vstopom na spletno mesto www.posoja.com uporabniki potrjujejo, da so s temi pogoji uporabe seznanjeni, da z njimi soglašajo ter da jih njihove določbe zavezujejo.
 3. Pogoji uporabe veljajo za celotno spletno mesto www.posoja.com.
 4. Pogoji uporabe veljajo do preklica, oziroma do izdaje novih. Novi pogoji uporabe veljajo takoj, ko so objavljeni na portalu posoja.com in zamenjajo stare. Upravljavec portala posoja.com, si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te Splošne pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave.
 5. Odgovornost uporabnika je, da je s Splošnimi pogoji uporabe na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko uporablja portal posoja.com. Nadaljnja uporaba portala po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja.

 

II.  VSEBINA SPLETNEGA MESTA

 1. Spletni portal posoja.com je posredniški sistem med posojilodajalci in posojilojemalci. Portal omogoča kontakt med iskalci posojil in tistimi, ki finančna sredstva posojajo. Obenem so na portalu objavljene dodatne koristne informacije, ki uporabnikom omogočajo čim lažje delo s posameznimi posli in informacije o vseh ostalih vrstah posojil in poslov povezanih s posojili.
 2. Upravljavec spletnega portala ali portal sam ni kreditni posrednik in ne deluje kot kreditni posredniki, ampak le omogoča kontakt med posojilodajalci in posojilojemalci.
 3. Na portalu posoja.com je mogoče objavljati ponudbe za oddajo posojila in povpraševanja po posojilih.
  Portal posoja.com ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.
 4. Vse objave na spletnem mestu morajo biti v slovenskem jeziku. Komunikacija med uporabniki mora potekati izključno v slovenskem jeziku.

 

III.  AVTORSKE PRAVICE

 1. Vsa vsebina spletnega mesta www.posoja.com, in deli teksta, grafike, logotipi, gumbi, programske opreme, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki in vsebin, kjer je izrecno naveden vir, je zaščiteno avtorsko delo upravljavca portala posoja.com .
 2. Uporabniki lahko uporabljajo spletni portal posoja.com le za osebne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje in uporaba kateregakoli dela portala, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta www.posoja.com, razen v primeru izrecnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.
 3. Nepooblaščena uporaba portala posoja.com, vključno z vdorom v sistem, zlorabo gesel ali katerihkoli drugih informacij na teh straneh, je strogo prepovedana.
 4. Prepovedani so kopiranje, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in uporabi portala posoja.com.
 5. Vse pravice so pridržane.
 6. Za vsebine, ki jih objavljajo uporabniki, spletni portal posoja.com ne odgovarja.

 

IV.  VARNOST

 1. Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnega mesta zmanjšujejo možnost zlorabe. Spletni portal posoja.com, se bo s skrbnostjo dobrega gospodarja trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, razen, če bi jo portal posoja.com povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.
 2. Portal posoja.com, kot posredniški sistem, jamči točnost, ustreznost ali popolnost tistih informacij, ki so preverjene s strani osebja portala. Za točnost informacij, ki jih objavljajo uporabniki portala, portal ne jamči. Portal izrecno odklanja odgovornost za manjkajoče ali morebitne napake v informacijah, ki jih ne preverja.
 3. Upravljavec portala posoja.com si pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila, ali kako drugače škodovali portalu posoja.com, drugim uporabnikom portala, njegovemu upravljavcu, oziroma lastnikom. Presojo o tem, si upravljavec v celoti pridržuje.
 4. Upravljavec portala posoja.com si pridržujejo pravico blokade uporabnika, če meni, da je ta pri registraciji navedel neresnične, oziroma zavajajoče podatke. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.
 5. Upravljavec sistema si pridružuje pravico izbrisa, oziroma neobjave ponudbe ali povpraševanja, če meni, da bi takšna objava škodovala portalu. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

 

V.  DOSTOPNOST

 1. Upravljavec portala posoja.com, omogoča dostop za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve, zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih, bo upravljavec poskrbel, da bodo uporabniki o motnjah obveščeni do tri dni pred začetkom del.
 2. Upravljavec portala si bo prizadeval, da bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad, oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja.
 3. Upravljavec portala posoja.com, se zavezuje, da bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta, to začelo delovati v najkrajšem možnem času.

 

VI.  OSEBNI PODATKI
VI.I  Zbiranje osebnih podatkov v sistemu enotne prijave

 1. Ob registraciji uporabniškega računa na spletnem mestu www.posoja.com, bo portal od uporabnika zahteval vnos določenih podatkov, ki bodo shranjeni v uporabniškem računu, oziroma v profilu posameznega uporabnika.
 2. Uporabnik je dolžan ob registraciji izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje in se kaznuje po zakonodaji RS. Uporabniku, ki se bo izdajal za drugo osebo, bo onemogočena prijava v portal.
 3. Prek sistema enotne prijave v portal posoja.com, lahko uporabnik spremlja in ureja svoje osebne podatke in profil za uporabo storitev.
 4. Uporabnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov, ki jih lahko vedno posodablja in spreminja ter da bo redno spremljal predal elektronske pošte, ki je naveden v kontaktnih podatkih v uporabniškem računu.

 

VI.II  Varnost osebnih podatkov

 1. Upravljavec portala posoja.com, jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec portala posoja.com. Upravljavec osebnih podatkov teh podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
 2. Portal posoja.com, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, zagotavlja, da bo osebne podatke uporabnikov uporabljal za delovanje in vzdrževanje njihovega uporabniškega računa in omogočanje storitev spletnega mesta www.posoja.com.
 3. Vsak registrirani uporabnik, s sprejemom teh pravil, dovoljuje uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja portala in za pošiljanje elektronske pošte, portal pa se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni.
 4. Upravljavec se zavezuje, da bo, kot poslovno skrivnost, hranil vsa uporabniška imena in gesla. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe ponudnika.
 5. Uporabnik se zavezuje, da bo, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravičenih ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov portala posoja.com.
 6. Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana. Uporabnik portala, ki se je registriral v portal in je prejel geslo, je dolžan zanj skrbeti kot dober gospodar.

 

VI.III  Uporaba piškotkov

 1. Ko obiščete spletno mesto www.posoja.com, se lahko v vaš računalnik shrani piškotek, če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema.
 2. Namen uporabe piškotkov je zbiranje statistike o obiskanosti spletnega mesta.
 3. Če vaš brskalnik nastavite tako, da ne sprejema piškotkov, si boste še vedno lahko ogledovali besedilo na naših straneh, vendar se v večini primerov ne boste mogli naročiti na storitve, ki jih ponujamo.

 

VII.  ODGOVORNOST UPORABNIKOV

 1. Uporabnik se zaveže, da bo spletno mesto www.posoja.com uporabljal v skladu s temi pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila objavljena na spletnem mestu.
 2. Uporabnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.
 3. Uporabnik portala posoja.com je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto www.posoja.com. Registrirani uporabnik portala posoja.com je vsaka oseba, ki se v portal registrira.
 4. Registrira se lahko vsaka oseba, ki je dopolnila najmanj 18 let. Registrirani uporabnik v celoti razume in se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.
 5. Registrirani uporabniki portala posoja.com se zavezujejo, da so njegove ponudbe oziroma povpraševanja resnični.
 6. Registrirani uporabniki portala posoja.com se zavezujejo, da bodo predmet njihove ponudbe legalno pridobljena sredstva. V primeru suma kaznivega dejanja, bo posoja.com sodelovala z ustreznimi organi.
 7. Registrirani uporabniki se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na portalu posoja.com, točni in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Portal posoja.com si pridržuje pravico, da blokira dostop uporabniku, ali ga izbriše iz portala, če ugotovi ali sumi, da je vpisal netočne podatke.
 8. Registrirani uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Za vsebino, ki jo uporabnik objavi na portalu, je odgovoren izključno on.
 9. Registrirani uporabnik ne more imeti istočasno objav na seznamu posojilojemalcev in posojilodajalcev.
 10. Registrirani uporabnik se strinja, da se v primeru kršitve pogodbe sklenjene z drugim uporabnikom, neodplačevanja posojila, nelegalne ponudbe, oderuških obresti in kakršnih koli drugih nepravilnosti njegove podatke uvrsti na črno listo uporabnikov portala ter se ga črta s seznama uporabnikov.
 11. Registrirani uporabnik razume, da ima ob uvrstitvi na črno listo stalno prepoved ponovne registracije v portal.
 12. Registrirani uporabnik se zavezuje, da bo varoval svoje geslo in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas, v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun, takoj, oz. najkasneje v roku 24 ur obvestili.
 13. Registrirani uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje, pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.
 14. Registrirane uporabnike se lahko preko portala posoja.com kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja glede posojil. Prepovedano je reklamiranje kakršne koli storitve ali produkta brez vednosti upravljavca portala posoja.com.
 15. Registrirani uporabnik mora imeti delujoč e-mail naslov, kjer periodično pregleduje pošto.
 16. Registrirani uporabniki so se dolžni kulturno vesti do drugih uporabnikov.   

 

VII.I  Nezakonita ali prepovedana uporaba

 1. Uporabnik se lahko na portal registrira samo enkrat. Kakršna koli uporaba več uporabniških računov je strogo prepovedana.
 2. Uporabnik si ne sme poizkušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve spletnega mesta www.posoja.com, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov, o katerem koli drugem uporabniku.

 

VII.II  Obveze posojilodajalcev

 1. Registrirani uporabnik postane posojilodajalec z objavo ponudbe posojila, ali s kontaktiranjem posojilojemalca z namenom ponuditi mu posojilo.
 2. Posojilodajalec se zavezuje, da bodo ponudbe poštene.
 3. Posojilodajalec lahko vpiše neomejeno število ponudb. V eno ponudbo je dovoljeno vpisati le eno ponudbo za posojilo. Liste ponudb niso dovoljene.
 4. Ponudba mora vsebovati specifične podatke o ponujenem posojilu, ki ga posojilodajalec ponuja.
 5. Posojilodajalec je dolžan neaktualne ponudbe odstraniti iz seznama.
 6. Registrirani uporabnik lahko podajajo ponudbe samo v svojem imenu.
 7. Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
 8. Z objavo ponudbe na portalu posoja.com, se uporabnik zavezuje, da bo vestno odgovarjal na morebitna dodatna povpraševanja zainteresiranih.

Opozorilo:
POSOJANJE DENARJA OZIROMA NALOŽBA V POSOJILO JE INVESTICIJA KOT VSAKA DRUGA, ZATO TUDI TUKAJ OBSTAJAJO RIZIKI IN TVEGANJA.

POSOJILODAJALEC NAJ SE O TEM, KOMU BO SVOJ KAPITAL POSODIL, ODLOČI NA PODLAGI TEHTNEGA PREMISLEKA. NEPRAVILNA IZBIRA POSOJILOJEMALCA LAHKO PRINESE VELIKO NEVŠEČNOSTI.

 

VII.III  Obveze posojilojemalcev

 1. Registrirani uporabnik postane posojilojemalec z objavo povpraševanja po posojilu, ali s kontaktiranjem posojilodajalca, ki je objavil ponudbo.
 2. Posojilojemalec se zavezuje, da bo pošteno povrnil posojen znesek, obračunane obresti in druge morebitne stroške, ki bi izvirali iz naslova nepravočasnega plačevanja obveznosti po posojilni pogodbi.
 3. Vsak posojilojemalec lahko vpiše le eno povpraševanje po posojilu, ki ga lahko kdaj koli obnovi ali spremeni. Vsako nadaljnje povpraševanje bo izbrisano. Liste povpraševanj niso dovoljene.
 4. Povpraševanje mora vsebovati specifične podatke o povpraševanju po posojilu, ki ga posojilojemalec išče.
 5. Posojilojemalec je dolžan neaktualno povpraševanje odstraniti iz seznama.
 6. Uporabniki lahko podajajo povpraševanja samo v svojem imenu.
 7. Povpraševanja morajo biti napisana v slovenskem jeziku.
 8. Z objavo povpraševanja na portalu posoja.com, se registrirani uporabnik zavezuje, da bo vestno odgovarjal na morebitna dodatna povpraševanja zainteresiranih. 

Opozorilo:
POSOJILA NA PORTALU POSOJA.COM NISO NAMENJENA ZA REŠEVANJE TEŽKIH SOCIALNIH PROBLEMOV, SAJ LAHKO SLABO FINANČNO STANJE POSOJILOJEMALCA NA DOLGI ROK ŠE POSLABŠAJO.

 

VII.IV  Razmerje med posojilodajalcem in posojilojemalcem

 1. Z dogovorom o posojilu se vzpostavi med posojilodajalcem in posojilojemalcem obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja, (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in višini ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med posojilodajalci in posojilojemalci.
 2. Portal posoja.com in njegov upravljavec ne nosita nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

 

VII.V  Odškodnine in nadomestila

 1. Uporabnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev in njegovih zaposlenih, ne bo terjal ali držal odgovornih, za kakršno koli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršno koli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.
 2. Vsak uporabnik sistema sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca portala posoja.com, nastale iz razmerja med posojilodajalcem in posojilojemalcem.

 

VIII.  ODGOVORNOST PONUDNIKA
Upravljavec spletnega portala posoja.com se, kot ponudnik, obvezuje, da bo skrbela za:

 1. nemoteno delovanje portala, oziroma da bo v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
 2. obveščanje uporabnikov o informacijah, ki so pomembne pri sklepanju posojil,
 3. varnost podatkov.

 

VIII.I  Spletni portal posoja.com in njegov upravljavec ne odgovarjata za:

 1. posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo storitev portala,
 2. škodo, ki bi jo uporabnik utrpel,
 3. ponudbe in povpraševanja objavljena na portalu, saj so ta izključno v odgovornosti uporabnika, ki ponudbo oziroma povpraševanje objavi,
 4. izgubo dobička ali poslovno škodo, ki je nastala kot posledica napačnega delovanja uporabnikov,
 5. za primere zlorabe uporabniškega gesla,
 6. kakršne koli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme uporabnika,
 7. morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme, s katero stranke uporabljajo portal posoja.com,
 8. slabo delovanje ali nedelovanje portala posoja.com zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja,
 9. motnje delovanja portala posoja.com, ki so posledica višje sile,
 10. izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala, kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja portala posoja.com,
 11. netočne podatke, ki jih vpisujejo uporabniki na portalu posoja.com,
 12. zaplete nastale pri zadevah, ki niso v domeni portala,
 13. kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla.

 

IX.  PRAVNA DOLOČILA
Vse ponudbe, povpraševanja, odločitve ter transakcije v zvezi s posojili ureja veljavna zakonodaja Republike Slovenije. Kot uporabniki portala posoja.com sprejemate zakonodajo RS.

 

XI.I  Reševanje sporov
Upravljavci portala in uporabniki si bodo prizadevali vse spore izvirajoče iz splošnih pogojev uporabe reševali sporazumno. Za reševanje vseh morebitnih sporov je pristojno stvarno sodišče.

 

X.  CENE STORITEV

 1. Portal posoja.com ne zaračunava provizije, posredniških stroškov ali kakršne koli druge oblike plačila za posredovanje.
 2. Cenik oglaševanja na spletnem mestu www.posoja.com je objavljen na spletnih straneh portala. Cene oglaševanja veljajo od dneva objave.
 3. Plačljive so samo storitve oddanih ponudb posojilodajalcev.

 

XI.  DRUGA DOLOČILA

 1. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte,ali sms sporočil ki je povezana s sistemom in aktivnostmi posoja.com. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da posoja.com in upravljavec strani, trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje sporočil. Za ta čas upravljavec uporabniku zamrzne njegovo registracijo (to pomeni, da uporabnik ne bo več mogel uporabljati funkcij posoja.com, ki so namenjene zgolj registriranim uporabnikom). Upravljavec strani posoja.com se zavezuje, da elektronskih naslovov uporabnikov ne bo posredovala drugim.
 2. Uporabniki se strinjajo, da lahko posoja.com njihovo ponudbo v reklamne namene objavi tudi v drugih medijih. posoja.com v drugih medijih ne bo objavila osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino ponudbe in povezavo na portal posoja.com.
 3. Upravljavec strani posoja.com si pridružuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost strani in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik objav ponudb in povpraševanj, oziroma to kako jih uporabniki najdejo.
 4. Portal posoja.com ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče.


Kontakt
Z vprašanji povezanimi s temi Splošnimi pogoji uporabe, se lahko obrnete na nas preko elektronskega naslova info@posoja.com.

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: