posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Jamstvena shema za fizične osebe

Seznam bank, ki so pridobile jamstvo države

Kreditojemalci, ki sodijo v skupino zaposleni za dolo?en ?as, prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in mlade družine, se lahko obrnejo na naslednje banke:

 • Abanka Vipa
 • Banka Koper
 • BKS Bank AG
 • Delavska hranilnica
 • Nova Kreditna banka Maribor
 • Nova Ljubljanska banka
 • SKB banka

 

Kreditojemalci, ki sodijo v skupino tistih, ki so zaposlitev izgubili po 1.10.2008 iz poslovnih razlogov, se lahko obrnejo na naslednje banke:

 • Abanka Vipa
 • Banka Koper
 • Delavska hranilnica
 • Nova Kreditna banka Maribor
 • Nova Ljubljanska banka
 • Raiffeisen banka
 • SKB banka

 

Obrestna mera

Za kreditne pogodbe, ki sodijo v skupino kreditojemalcev zaposlenih za dolo?en ?as, prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in mlade družine, je skupna efektivna obrestna mera enaka ali nižja od 8,00 %. Banke, ki so pridobile jamstveno kvoto, so pri obrestni meri tj. omejene le navzgor, za navzdol pa še vedno obstaja tržna (konkuren?na) komponenta, saj bodo kreditojemalci lahko ban?ne ponudbe med seboj primerjali in izbirali ugodnejše, tako da bodo dejanski krediti lahko tudi cenejši od licitiranih EOM.

Za kreditne pogodbe, ki sodijo v skupino kreditojemalcev, ki so zaposlitev izgubili po 1.10.2008 iz poslovnih razlogov, je skupna efektivna obrestna mera enaka ali nižja od 9,00 %. Banke, ki so pridobile jamstveno kvoto, so pri obrestni meri tj. omejene le navzgor, za navzdol pa še vedno obstaja tržna (konkuren?na) komponenta, saj bodo kreditojemalci lahko ban?ne ponudbe med seboj primerjali in izbirali ugodnejše, tako da bodo dejanski krediti lahko tudi cenejši od licitiranih EOM.

 

Zloženka

V elektronski verziji zloženke najdejo kreditojemalci odgovore na vprašanja:

- Kaj pomeni jamstvena shema za prebivalce?

- Kako do kredita z jamstvom države?

- Kdo lahko koristi jamstveno shemo?

- Seznam dokumentacije, ki jo mora kreditojemalec predložiti?

- Kje lahko kreditojemalec pridobi ve? informacij?

 

Povezava do zloženke

 

Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi – 6. ?len Zakona o jamstveni shemi za fizi?ne osebe (brezposelni, ki so zaposlitev izgubi po 1. 10. 2008)

V Zakonu o jamstveni shemi za fizi?ne osebe je v ?l. 6 dolo?eno, da se lahko jamstvo države da za obveznosti fizi?ne osebe- prosilcu, ki »mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, zaradi za?etka postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave in na dan vložitve vloge za kredit po tem zakonu nima sklenjenega delovnega razmerja oziroma ne opravlja samostojne dejavnosti..«

 

Besedilo zakona napotuje na tri primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi:

   1. Iz poslovnih razlogov, ne glede na status delodajalca

   2. V primeru ste?aja delodajalca

   3. V primeru likvidacije delodajalca

Gre torej za alternativne pogoje (ali in ne in) in ne kumulativne pogoje, ki bi bili našteti z veznikom »in«. Namen zakona je bil namre? zajeti tudi tiste prosilce, katerim je bilo prekinjeno delovno razmerje kot posledica dejstva, da je bilo zaradi finan?ne krize njihovo delovno mesto ukinjeno, delodajalec pa ni prenehal s poslovanjem. Iz tega izhaja, da so do jamstva upravi?eni tudi nezaposleni te kategorije.

 

Dodatna pojasnila v zvezi z predložitvijo potrdila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o brezposelnosti ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pla?ilu prispevkov za zdravstveno zavarovanje (6. ?len Zakona o jamstveni shemi za fizi?ne osebe - brezposelni, ki so zaposlitev izgubi po 1. 10. 2008)

V Uredbi o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizi?ne osebe (Ur.l. RS, št. 65/2009, Sprememba uredbe Ur.l. RS, št. 70/2009) je v 3. ?lenu (ugotavljanje pogojev za pridobitev jamstva) zapisano, da morajo kreditojemalci  - brezposelni, ki so zaposlitev izgubili po 1. 10. 2008, predložiti potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o brezposelnosti ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pla?ilu prispevkov za zdravstveno zavarovanje,

V informativni zloženki, ki jo je izdalo Ministrstvo za finance RS je zapisano, da morajo kreditojemalci obvezno predložiti potrdilo ZZZS o pla?ilu prispevkov za zdravstveno zavarovanje za obdobje od vklju?no 1. 10. 2008 dalje, ki ga je možno pridobiti na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o številu let do polne upokojitvene starosti. Zloženka je povsem informativne narave. Uredba dolo?a v 3. ?lenu da morajo kreditojemalci  - brezposelni, ki so zaposlitev izgubili po 1. 10. 2008, predložiti potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o brezposelnosti ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o pla?ilu prispevkov za zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da kreditojemalci praviloma dokazujejo status z enim ali drugim potrdilom.

 

Vir: Ministrstvo za finance RS

 

Primerjava jamstvenih shem pri razli?nih bankah

?lanki na temo jamstvene sheme

 

<<< Nazaj na ostala posojila

 

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: