posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Garancije in subvencije Slovenkega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finan?na institucija, ki zagotavlja ugodna finan?na sredstva za investicijska vlaganja in teko?e poslovanje mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Kot izvajalska institucija Vlade Republike Slovenije za finan?no podporo podjetniškemu sektorju v Sloveniji vsako leto razpisuje državne pomo?i za razvojno-širitvene investicije za MSP, pri tem pa tesno sodeluje z ostalimi doma?imi in mednarodnimi finan?nimi institucijami kot so poslovne banke, SID banka, Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem.

 

Sklad ponuja ustrezne finan?ne instrumente v okviru treh finan?nih linij in sicer:

 

1.) Garancijsko-kreditna linija za MSP

Garancijsko-kreditna linija predstavlja model finan?nega inženiringa, ki zagotavlja kombiniranje razli?nih finan?nih virov in multiplikacijo teh virov zaradi u?inka finan?nega vzvoda. V okviru garancijsko-kreditne linije Sklad ponuja razli?ne oblike garancij za zavarovanje ban?nih kreditov, namenjenih financiranju razvojnih investicij in teko?ega poslovanja MSP-jev v Sloveniji. Zato je garancijsko-kreditna linija usmerjena v podporo tistih razvojnih investicij, ki zagotavljajo pove?anje rasti podjetja, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, nadomeš?ajo delovna mesta z nizko dodano vrednostjo z delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo in zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene uspešne podjeme.

Z odobravanjem garancij za zavarovanje ban?nih kreditov in s subvencijo obrestne mere Sklad omogo?a lažje najemanje kreditov MSP-jem, saj gre za prevzemanje tveganja in s tem izboljšanje finan?nega položaja MSP-jev pri bankah, hkrati pa krediti, zavarovani z garancijo Sklada, za podjetja predstavljajo tudi cenejši vir. Sklad ponuja ve? skupin garancij:

 

1. KLASI?NE GARANCIJE – P 1:

  • razvojne garancije za zavarovanje ban?nih kreditov, namenjenih financiranju razvojno-širitvenih investicij,
  • mikro garancije za zavarovanje ban?nih kreditov za obratna sredstva,
  • garancije za nova podjetja za zavarovanje kreditov, ki jih najemajo podjetja, mlajša od 42 mesecev.

 

2. GARANCIJE ZA TEHNOLOŠKE PROJEKTE – P 1 TP:

Garancije za tehnološke projekte so namenjen zavarovanju ban?nih kreditov, ki jih najemajo podjetja, ki tesno sodelujejo z institucijami znanja in prenašajo znanja, nove tehnologije in razvojne postopke v rasto?e, tržno naravnane podjeme.

 

3. POGARANCIJE ZA REGIONALNE GARANCIJSKE SHEME

Pogarancije za regionalne garancijske sheme omogo?ajo podporo regionalnim garancijskim shemam, delujo?im v Sloveniji, ki odobravajo garancije za zavarovanje ban?nih kreditov nižjih vrednosti MSP-jem iz njihove regije. Na ta na?in Sklad zagotavlja multiplikacijo in povezovanje finan?nih virov tudi na regionalnem nivoju, zagotavlja pa tudi poenoteno podporo pri zagotavljanju ugodnih finan?nim virom za MSP-je v posameznih regijah v Sloveniji.

 

Cilj: Garancijsko-kreditna linija je usmerjena v podporo tistih razvojnih investicij, ki zagotavljajo pove?anje rasti podjetja, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, nadomeš?ajo delovna mesta z nizko dodano vrednostjo z delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo in zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene uspešne podjeme.

Kako deluje: Podjetje obiš?e banko, ki sodeluje s Skladom (seznam bank je objavljen v razpisu) in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri 60% do 80% garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita.

 

Podatki o teko?ih razpisih Slovenskega podjetniškega sklada

 

2.) Subvencijska linija za MSP

V okviru subvencijske linije Sklad ponuja subvencije za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih in tehnološko naravnanih podjetij.

Cilj: S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj ob?utljivi razvojni fazi. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finan?nih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. Subvencijo Sklada lahko pridobijo podjetja, ki še niso registrirana ve? kot 18 mesecev in ki so vklju?ena v tehnološke parke in inkubatorje ter izpolnjujejo ostale pogoje razpisa.

 

3.) Linija za lastniško financiranje za MSP

V letu 2010 pri?enja Sklad z izvajanjem novih oblik financiranja MSP in sicer z izvajanjem instrumentov lastniškega financiranja.

Cilj: Sklad bo linijo lastniškega financiranja izvajal preko izbranih privatnih družb tveganega kapitala, ki jih bodo upravljali neodvisni upravljavci tveganega kapitala. Izbrane privatne družbe tveganega kapitala, v katere bodo investirali tudi ostali privatni investitorji ter tako pove?ali ekonomsko smotrnost naložb in zagotavljali multiplikacijo javnih sredstev, bodo ponujale dodatne lastniške vire financiranja v obliki tveganega in mezzanin kapitala inovativnim in perspektivnim MSP ter jim s tem zagotovile dodatna razpoložljiva sredstva za rast, razvoj ter lažji in boljši prodor na tuje trge. S takšnim modelom izvajanja linije lastniškega financiranja želi Vlada RS pospešiti razvoj trga tveganega kapitala, nastajanje novih družb tveganega kapitala in pove?anje obsega ponudbe tveganega kapitala za razvojno – inovativna podjetja s potencialom hitre rasti na slovenskem trgu.  

 

Podatki o teko?ih razpisih Slovenskega podjetniškega sklada

 

Vir in dodatne informacije: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 

<<< Nazaj na ostala posojila

 

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: