posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Do stanovanj preko stanovanjskega sklada?

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) smo povprašali, kako je s prodajo, nakupi in na?rti ter možnimi na?ini spodbuditve in pospešitve prodaje stanovanj preko SSRS.

SSRS prodaja tržna stanovanja na podlagi javnih razpisov 2007 in 2008, in sicer na lokacijah Jesenice, Kranj, Postojna, Ajdovš?ina, Vipava, Pivka, Ra?e in Maribor. Razpisna dokumentacija kot tudi pregled prostih stanovanj se nahaja na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Letos na?rtujejo prodajo stanovanj v Kopru in Ljubljani, javni poziv za odkup nepremi?nin pa je bil s koncem leta 2009 zaprt.

Sklad za nakup prostih tržnih stanovanj iz razpisov 2007 in 2008 nudi možnost zelo ugodnega kreditiranja z dolgoro?nim stanovanjskim posojilom pod pogoji javnega poziva za dolgoro?na stanovanjska posojila.

Sklad je že v preteklosti ponujal stanovanja po dostopnejših cenah, ki so bile nižje od primerljivih projektov na trgu, saj je prodajal po lastnih cenah. Rezerv za nižanje cen pri neprodanih stanovanjih torej ni. Sklad bo neprodana stanovanja prvenstveno namenil najemu, za katerega je izražen zadosten interes.

 

Kje gradi SSRS?

V Kopru Nad Dolinsko cesto sta v gradnji dva stanovanjska bloka s skupno 48 stanovanjskimi enotami. V sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom Mestne ob?ine Koper, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad v prvi polovici letošnjega leta na?rtuje razpis za prodajo vseh 48 stanovanjih enot s pripadajo?imi shrambami in parkirnimi mesti v kletni etaži.

Aktivno si prizadevajo za ?imprejšnjo izvedbo razpisa za prodajo stanovanj na lokaciji Brdo. O vseh nadaljnjih ukrepih bodo javnost obvestili na obi?ajen na?in, to je preko svoje spletne strani. Prvih 411 stanovanj naj bi na razpisu ponudil letos, stanovanja pa bodo predvidoma kon?ana januarja 2012.

Po nekaterih informacijah naj bi bilo samo ljubljanskih var?evalcev v nacionalni stanovanjski var?evalni shemi okoli 4.000, torej bo bitka za stanovanja huda. Vse je odvisno od cene stanovanj, na Brdu sklad nastopa kot investitor, torej gre za lastni projekt, tako po kadrovski kot tudi po operativni in finan?ni plati. Na kon?no ceno stanovanj vplivajo razli?ni elementi, kot so cena zemljiš?a, cena gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, stroški urejanja okolice, stroški nadzora in stroški kapitala.

Sklad je v prvi polovici leta 2009 objavil javni poziv, preko katerega za nakup prostih tržnih stanovanj iz razpisov 2007 in 2008 nudi možnost nakupa z ugodnim dolgoro?nim stanovanjskim posojilom pod pogoji javnega poziva za dolgoro?na stanovanjska posojila.

Izbrani kupec se lahko odlo?a za najem posojila s slede?imi obrestnimi merami, in sicer fiksno (nespremenljivo) obrestno mero v višini 5% letno ali spremenljivo obrestno mero v višini euribor (6 mesecev) + 1,1% letno.

 

Kdo bo dobil posojilo?

Posojilo se odobri izbranim kupcem stanovanj v zaprošeni višini, vendar najve? v višini 80% pogodbene cene stanovanja. Najdaljša možna odpla?ilna doba posojila je 15 let. Posojilo se vra?a v mese?nih anuitetah z direktno obremenitvijo pla?e oziroma pokojnine, gre za ukrep iz lastnih finan?nih sredstev Sklada. Za tovrstno posojilo Sklada se je od objave poziva 20. aprila 2009 do 26. marca 2010 odlo?ilo in sklenilo potrošniško-zastavne pogodbe 52 kupcev Skladovih stanovanj.

Za primerjavo – po Zakonu o jamstveni shemi RS za fizi?ne osebe v obdobju od 6. junija 2009 do 31.decembra 2009 po Poro?ilu ministrstva za finance je bilo za nakup stanovanj na prostem trgu pri katerem koli investitorju oziroma prodajalcu odobrenih le 31 kreditov, ?eprav je Sklad po predmetnem zakonu izdal v tem ?asu kar 173 pozitivnih odlo?b o statusu mlade družine.

 

Tony Carter, 31. marec 2010

Vir: Cekin.si

 

<<< Nazaj na novice in ?lanke

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: