posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Ko kupec postane kralj

Stanovanja. Preverili smo, ali se je zaradi krize v gradbeništvu spremenil odnos bank do posojilojemalcev. Barantanje. Pogoji posojila so druga?ni celo v razli?nih poslovalnicah iste banke.

Pri najve?jih bankah smo preverili pogoje za najem hipotekarnega posojila ter s pogajanji in primerjavami ponudb dosegli tudi ve? kot 30 evrov prihranka pri mese?nem obroku. Banke po ocenah strokovnjakov namre? vse bolj stavijo na malo zadolžena gospodinjstva, zato je komitent kralj.

Andrejin primer
Prvi je primer Andreje, ki je želela najeti posojilo v višini 130 tiso? evrov za stanovanje, vredno 160 tiso?akov. Najprej si je izra?une naredila s spletnimi kalkulatorji bank, potem pa šla do šestih bank, ki so pristale v ožjem izboru. In izid? Od obroka v višini 743 evrov je prišla do 714 evrov na mesec. Zadnja ponudba je šestmese?ni euribor plus pribitek 1,95 odstotka; efektivna obrestna mera je tako 2,94 odstotka. Pogajanj pa še ni konec.

Arharjevi zelo prizadevni
“Najbolj so si prizadevali v UniCreditu, kjer so želeli videti tudi ponudbo mati?ne banke, da so lahko dali boljšo,” pojasnjuje Andreja. Nato je šla z njihovo ponudbo v NLB, Hypo in v SKB, kjer ima odprt ra?un.

“Nekatere banke ponujajo hipotekarni kredit le za 70 odstotkov vrednosti nepremi?nine, a se da dogovoriti druga?e,” pravi. Najbolj smešno je bilo v NLB, kjer je svetovalka v eni poslovalnici trdila, da to ni mogo?e, v drugi pa, da ni težav. Andreja namre? potrebuje posojilo v višini ve? kot 80 odstotkov vrednosti nepremi?nine.

 

Menjava brezpla?na
Postopek. Banke ponujajo svojim komitentom ve?inoma ugodnejše pogoje. ?e želite banko zamenjati, to lahko storite tako kot pri ponudniku mobilne telefonije. Vlogo za menjavo banke podate pri novi banki, ta pa potem poskrbi, da se trajniki in direktne bremenitve prenesejo. Številka ra?una se spremeni, o tem pa morate sami obvestiti vse izpla?evalce.

 

Ko jim zmanjka manevrskega prostora pri obrestni meri, banke ponujajo tudi druge ugodnosti: brezpla?no vodenje ra?unov, brezpla?no elektronsko banko in ?lanarino za kreditno kartico.

“Pomembno je, kje si zaposlen,” opozarja Andreja. Tisti, ki delajo v velikih podjetjih v državni lasti, dobijo boljše pogoje kot tisti, ki delajo v manjših. Javni uslužbenci pa dobijo najboljše, saj skoraj zagotovo ne bodo ob službo.

Brigitin primer
Brigita pa iš?e posojilo za nepremi?nino v vrednosti 80 tiso? evrov. V UniCreditu so ji ga ponudili v višini 80 odstotkov vrednosti, na NLB pa samo 60 odstotkov. Predlagali pa so ji, naj vzame posojilo prek državne jamstvene sheme v višini 60 odstotkov stanovanja, za 40 odstotkov pa vzame posojilo, zavarovano pri zavarovalnici.

Pri banki Sparkasse so ji ponudili 70 odstotkov, ve? pa le, ?e bi za zavarovanje dala hipoteko na dodatno nepremi?nino, denimo hišo staršev.

 

Kaj prinese desetinka

Izra?un. Desetinka odstotka razlike pri obrestni meri pri posojilu 130 tiso? evrov pomeni 6,33 odstotka manjši mese?ni obrok, v 20 letih odpla?evanja pa skupno 1.520,44 evra (inflacija ni upoštevana).

Kako. Izra?un smo opravili s spletnim amortizacijskim na?rtom. Upoštevali smo 240-mese?ni rok odpla?evanja ter 3- in 3,1-odstotno obrestno mero za posojilo v višini 130 tiso? evrov.

 

Intervju: Igor Masten, predavatelj monetarne ekonomije

Obresti za depozite se bodo znižale
Kako to, da so banke postale tako prijazne do strank in se je z njimi mogo?e precej pogajati?
Premoženjske bilance gospodinjstev pri nas so razmeroma dobre. ?e želijo banke sklepati nove posle, so tukaj možnosti.

Za posojilo bi pla?evali slabe tri odstotke, po drugi strani pa za depozit dobiš ve? kot štiri odstotke. Je banke zapustila pamet?
Logika je boj za tržne deleže. Zaradi omejitve dostopa do tujih virov je pri nas hud boj za depozite, zato so možne tudi tako imenovane negativne marže. Banke bodo ugotovile, da je to neracionalno, in obresti za depozite se bodo znižale.

Zakaj banke no?ejo financirati celotne vrednosti stanovanja?

Banke so se ve?inoma vrnile v stare tirnice. ?e je zavarovanje samo nepremi?nina, se mi zdi financiranje ve? kot 80 odstotkov vrednosti nepremi?nine precej visoko. Tveganje, da se bodo nepremi?nine pocenile, je namre? precejšnje.

 

Janez Zalaznik, 2. april 2010

Vir: zurnal24.si

 

<<< Nazaj na novice in ?lanke

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: