posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Zaradi dviga minimalne plače na cesto 17.000 ljudi?

Umar: Letos 0,6-odstotna gospodarska rast

Zaradi zvišanja minimalne pla?e, ki ga bodo zaposleni prvi? ob?utili pri izpla?ilu pla? za marec, bo v kratkem delo izgubilo 5.151, na dolgi rok pa 17.169 ljudi, napoveduje Umar.

"Prišlo bo do prilagajanja v ve? korakih, najverjetnejša možnost pa je, da bo dvig minimalne pla?e v razmeroma kratkem ?asu privedel do dodatnega pove?anja brezposelnosti," je na predstavitvi pomladanske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2010 povedal direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle.

?rni scenarij le, ?e se podjetja ne bodo prilagodila
V obdobju, ki je pred nami, bo po njegovih besedah zelo veliko odvisno od tega, kako se bodo na gospodarske okoliš?ine odzvala podjetja in kakšni bodo ukrepi makroekonomske politike. ?e se gospodarske družbe ne bodo odlo?ile za ukrepanje v proizvodnji in poslovanju, potem bi bilo lahko pove?anje brezposelnosti v naslednjih dveh ali treh letih še ve?je, je zatrdil. Glede številke 17.169 dodatnih brezposlenih je sicer dejal, da je to nekoliko ?rnogled scenarij in da se lahko zgodi, da bodo podjetja vendarle našla rešitve in jim ne bo treba odpuš?ati zaposlenih.

Ve? prejemnikov minimalne pla?e
Sicer pa pove?evanje števila brezposelnih ni edina mogo?a negativna posledica 22,9-odstotnega zvišanja minimalnih pla?. Avtorji analize so namre? izra?unali, da se bo na ta na?in pove?alo tudi število njenih prejemnikov. V prihodnosti bi tako lahko število zaposlenih, ki prejemajo najmanjšo pla?o, ki bo po novem znašala 734,15 evra bruto, zraslo na 87.320. To pomeni, da bi minimalno pla?o prejemalo 14,2 odstotka vseh zaposlenih, s ?imer bi se Slovenija uvrstila med države Unije z najvišjim deležem prejemnikov minimalne pla?e.

Poleg tega bi lahko veliko pove?anje prejemnikov s takšno pla?o skupaj z odpuš?anjem povzro?ilo še pritisk na pove?anje pla? drugih zaposlenih.

Umar: Letos 0,6-odstotna gospodarska rast
Umar v spomladanski napovedi gospodarske rasti za letos Sloveniji napoveduje 0,6-odstotno rast, to je 0,3 odstotne to?ke manj od ocen v jesenski napovedi. V prihodnjih dveh letih naj bi se rast okrepila na 2,5 odstotka BDP-ja. Direktor vladnega Urada za makroekonomske analize in razvoj je pojasnil, da so se razmere na mednarodnem trgu sicer izboljšale, a doma?e povpraševanje ne okreva tako hitro, kot so pri?akovali jeseni. Lani je Slovenija imela 7,8-odstotni padec BDP-ja.

Potrošnja je bila lani nižja, nižja bo tudi letos
Slovenska gospodarska rast bo letos najbolj odvisna prav od razmer v mednarodnem okolju. Okrepil naj bi se predvsem izvoz blaga, ki je lani utrpel strm padec. Letos naj bi zrasel za 4,3 odstotka.

Zasebna potrošnja, ki je lani doživela 1,4-odstotni padec, se bo letos zmanjšala za 0,5 odstotka. Razmere na trgu dela in v gospodarstvu na splošno namre? vplivajo na previdnost potrošnikov in odlaganje ve?jih nakupov. Negotove razmere na trgu dela se bodo letos po Vasletovih besedah še poslabšale, pa tudi rast pla? bo letos nižja kot lani. Število brezposelnih se bo v povpre?ju po napovedih gibalo okoli številke 105.000. Zmanjšanje števila zaposlenih v predelovalnih dejavnosti in nekaterih tržnih storitvah bo manjše kot lani, a se pri?akuje ve?ji padec zaposlenosti v gradbeništvu, ki lani še ni sledilo mo?nemu zmanjšanju gospodarske aktivnosti v tej dejavnosti.

Inflacija 1,3-odstotna
Obseg investicij se je lani zmanjšal za 21,6 odstotka, letos pa mu Umar napoveduje polodstotno rast. Okrepile naj bi se investicije v stroje in opremo, zmanjšale pa investicije v gradbene objekte, predvsem stanovanja. Razlog je predvsem v omejenih finan?nih virih v gradbeništvu in negotovih razmerah na trgu stanovanjskih nepremi?nin.

 

Celotno pomladansko napoved Umarja si lahko preberete tukaj.

 

Umar letos pri?akuje 1,3-odstotno medletno in prav tako povpre?no inflacijo. Ob trenutno predvidenih povišanjih trošarin pa bo njihov vpliv na inflacijo izrazito nižji od lanskega.

Ob koncu je Vasle še opozoril, da je hitrost okrevanja gospodarske aktivnosti v najpomembnejših trgovinskih partnericah Slovenije negotova, saj predvidena gospodarska rast v ve?ini partneric še ni avtonomna, ampak mo?no sloni na protikriznih ukrepih, ob njihovem umiku pa bi lahko sledila upo?asnitev okrevanja.

 

A. M., *, M. N., 2. april 2010

Vir: MMC RTV SLO

 

<<< Nazaj na novice in ?lanke

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: