posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Banke in borzniki so pregloboko segli v vaš žep!

Banke in borzne hiše so se o?itno odlo?ile, da bodo svoje izgube prenesle na ple?a svojih strank. Zaradi nenormalno visokih tarif jih je pod drobnogled vzel Urad za varstvo konkurence.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je ugotovila, da so cene borznih hiš in bank za nadomestila za vodenje trgovalnih ra?unov in minimalnih ležarin ve?inoma poenotene in precej višje, kot jih zara?unava Klirinško-depotna družba. To je naznanila Uradu za varstvo konkurence, ki naj presodi, ali gre za usklajeno delovanje.

ATVP je te ugotovitve pristojnemu organu posredoval v torek. "Urad naj presodi, ali bi navedeno dolo?anje nadomestil za vodenje ra?unov nematerializiranih vrednostnih papirjev in minimalne ležarine lahko pomenilo usklajeno ravnanje borznoposredniških družb in bank, ki bi pri opravljanju investicijskih storitev in poslov lahko imelo u?inek omejevanja konkurence oz. bi lahko predstavljalo drugo nepravilnost," so povedali na ATVP.

Spomnimo se, da je pred dobrim letom dni (pre)visoke pod drobnogled vzela tudi Zveza potrošnikov Slovenije, ki je z javnim pozivom Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozvala k ukrepu glede podražitev nadomestil za vzdrževanje stanja na ra?unih vrednostnih papirjev. ATVP se je takrat sklicevala na Kliriško-depotno družbo, ?eš da so ta nadomestila opredeljena v njihovi tarifi in je zato stvar v njihovi domeni – "pozabili“ pa so omeniti, da k veljavnosti tarif KDD dejansko daje soglasje prav ATVP. Pavšalni strošek z imenom ležarnina so tako borzne hiše spretno prevalile na stranko, zaradi uvedbe ležarnine pa se je pavšal za fizi?ne osebe prakti?no podvojil.

Danes je zgodba malo druga?na. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je ugotovila, da so cene borznih hiš in bank za nadomestila za vodenje trgovalnih ra?unov in minimalnih ležarin ve?inoma poenotene in precej višje, kot jih zara?unava Klirinško-depotna družba. To je naznanila Uradu za varstvo konkurence, ki naj presodi, ali gre za usklajeno delovanje.

Za to je zagrožena globa do deset odstotkov letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu, piše današnji Dnevnik. Ob tem ?asnik navaja, da je Klirinško-depotna družba v za?etku leta 2009 nadomestilo za vodenje ra?una fizi?nih strank zvišala na 3,60 evra letno, medtem ko ve?ina borznih hiš in bank strankam za to storitev zara?unava med 6,50 in 7,20 evra, Argonos in Abanka Vipa pa celo 12 oziroma 14,40 evra letno.

Borzne hiše in banke strankam zara?unavajo tudi od 6,50 do 7,20 evra minimalne letne ležarine oz. nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev na posameznem trgovalnem ra?unu, ?eprav, kot izpostavlja ?asnik, ne opravijo nobene dodatne storitve. Najvišjo minimalno ležarino imata Argonos in Brokerjet, in sicer 10 oz. 14 evrov. Za vlagatelja, ki ima na trgovalnem ra?unu za 10.000 evrov delnic, bi sicer strošek ležarine moral znašati vsega slab evro in pol. Pri tem ?asnik opozarja še, da borzne hiše za to storitev KDD pla?ujejo le nekaj promilov letno, in sicer glede na povpre?no mese?no vrednost delnic in investicijskih kuponov.

 

U.B., 7. april .2010

Vir: STA/Cekin.si

 

<<< Nazaj na novice in ?lanke

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: