posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Usodni grehi pri nakupu stanovanj

Nasvet odvetnika. ?e v bloku ni etažne lastnine, objekt pa je pod hipoteko, nakup ni priporo?ljiv.

Samo Vegrad po v?erajšnjih podatkih z njihove spletne strani še vedno iš?e kupce za 165 stanovanj v Celovških dvorih, neprodanih pa je tudi šest stanovanj na Grbini.

Odvetnica, strokovnjakinja za nepremi?ninsko pravo, svetuje, kako se izogniti pastem, da kupite nepremi?nino, a z njo ne morete razpolagati ali zaradi ste?aja podjetja kon?a v ste?ajni masi.

 

1. Hipoteke in lastnik

Prva pot vsakega kupca, ko najde stanovanje, ki ga zanima, je vpogled v zemljiško knjigo (ZK). “Bistveno je, da se preveri, ali je prodajalec res lastnik nepremi?nine in ali je nepremi?nina obremenjena s plombami (hipotekami),” pravi sogovornica. Banke, ki gradbenemu podjetju dajo posojilo za gradnjo, posojilo po navadi zavarujejo z vpisom hipoteke na zemljiš?e in/ali stavbo.

 

2. Izvršbe in zaznambe

Nepremi?nina je lahko obremenjena tudi z izvršbo na nepremi?nino. “Po navadi jo na novogradnjah sprožijo podizvajalci, ki od izvajalca niso dobili pla?ila,” opozarja odvetnica.

Iz ZK pa je razvidno tudi, ali so na nepremi?nini vpisane zaznambe sporov. Navadno gre za spore glede lastništva. Naša sogovornica odsvetuje vsak tak nakup, preden stanovanje ni prosto vseh hipotek in zaznamb.

 

3. Vpogled v listine

Za konkretnejšo informacijo, kaj je v ozadju razli?nih plomb na nepremi?nino, ki so razvidne iz ZK, odvetnica odgovarja, da je treba ZK zaprositi za vpogled v listine, ki so podlaga za te zaznambe. Iz njih je razvidno, v kateri fazi so postopki (ali je na primer sklep o izvršbi že pravnomo?en, kako visoka je hipoteka ...). Šele na osnovi tega lahko ocenimo, ali bi bilo mogo?e dose?i izbrise ali pa bodo postopki (zlasti ?e gre za sodne spore) dolgotrajni in je njihov izid negotov.

 

4. Etažna lastnina

Zaplete se lahko tudi, ko ni urejena etažna lastnina (zlasti pri blokih), saj prenos lastninske pravice ni mogo?, razlaga odvetnica.

Poudarja, da je nakup takega stanovanja bolj tvegan, posebno ?e je objekt obremenjen s hipotekami ali izvršbami, ki zaradi neurejene etažne lastnine lahko bremenijo celoten objekt in ne le dolo?en del stanovanja ali stavbe.

 

5. Predzaznamba

Kupec, ki je preveril, da je nepremi?nina prosta bremen, lahko že na podlagi predpogodbe v ZK predzaznamuje pridobitev lastninske pravice. Tako si ohranja vrstni red v ZK.

Ko bo sklenjena in podpisana originalna kupoprodajna pogodba, bo ne mesto (in datum) te predzaznambe vpisal lastninsko pravico. Tako se kupec vsaj delno zavaruje pred morebitnimi zlorabami ali dolgovi prodajalca (dvojnimi prodajami, naknadnim vpisom hipotek, izvršb ...).

Tudi tu pa obstaja nevarnost, da ZK (kar se je v preteklosti že zgodilo – primer Mebles) pozabi ali pa napa?no vpiše recimo sklep o izvršbi, nato pa ga glede na zakonske dolo?be mora vpisati za nazaj in za tisti dan, ko je bila izdana odlo?ba o izvršbi.

 

6. Izbris hipoteke

Po navadi je pri gradnji stanovanj tako, da banka za posojilo gradbincu na nepremi?nino vpiše hipoteko. Ko se stanovanja za?no prodajati, pa banka investitorju po etažah izro?a izbrisno pobotnico, da lahko ta stanovanja prodaja. Brez tega se kupec v ZK ne more vpisati kot lastnik.

Po navadi za izbrisno pobotnico poskrbi prodajalec stanovanja, kadar gre za bolj kompleksne primere, pa odvetnica kupcu svetuje, naj tudi sam v banki preveri, kako bo izveden celoten postopek umika hipoteke in njegovega vpisa v ZK. Brez garancije, da bo dobil izbrisno pobotnico, naj kupec prodajalcu ne nakazuje denarja, še opozarja odvetnica.

 

7. Skrbniški ra?un

“Glede na ponudbo na trgu ni neke potrebe, da bi kupci stanovanj vnaprej financirali gradbince,” pojasnjuje sogovornica in dodaja, da ?e se takemu gradbincu kaj zalomi, na primer pristane v ste?aju, bo kupec stanovanja že vpla?ani denar težko dobil nazaj.

Edina varovalka je skrbniški ra?un. Ob ste?aju gradbenega podjetja so taki kupci zavarovani z maksimalno hipoteko, kar pomeni, da se pla?ani obroki, ?e na ra?unih ni sredstev, popla?ujejo iz te hipoteke.

 

Andreja Basle, 13. april 2010

Vir: zurnal24.si

 

<<< Nazaj na novice in ?lanke

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: