posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 

Zaradi slepe ljubezni ob 400 evrov na mesec!

Da je dandanes pla?ilna disciplina res na psu, ?ivkajo že vrabci na strehi. ?edalje ve? ljudi pa ima velike težave tudi pri odpla?evanju raznih posojil, zaradi ?esar se v velikih škripcih lahko znajdejo tudi poroki teh posojil ...

Da se ljubezen pri denarju hitro kon?a, smo na Cekinu že ve?krat pisali. Andreja iz Dolenjske je na uredništvo Cekina naslovila zanimivo vprašanje, na katerega bi moral pomisliti vsak, ki razmišlja o tem, da bi v posojilu nastopil kot porok. Njen nekdanji fant je pred ?asom najel potrošniško posojilo v vrednosti 30 tiso? evrov in pri tem Andrejo zaprosil za poroštvo, ?eš da je ta oblika zavarovanja zanj tudi najugodnejša. Njuna zveza se je zaradi medsebojnega spora kon?ala, njen nekdanji fant pa zdaj ne odpla?uje obroke najetega posojila. Ker je pri tem posojilu Andreja nastopila kot porok, bo morala sedaj banki namesto dolžnika pla?evati obrok v višini 400 evrov, kar predstavlja skoraj tretjino njene mese?ne pla?e.

V teh ?asih vse preve? porokov na krut na?in izve, kakšno odgovornost so s poroštvom pri posojilu dejansko prevzeli nase. Še bolj žalostno pa je dejstvo, da mnogi ne vedo, kaj poroštvo sploh pomeni. Porok je oseba, ki jam?i oziroma odgovarja za izpolnitev obveznosti v primeru neodpla?evanja dolžnika, ki je posojilo najel. To pomeni, da ?e posojila ne bo mogel odpla?ati dolžnik, bo celoten dolg prešel na poroka, ?etudi ni prejel niti evra od najetega dolga. Zato je treba biti v tovrstnih primerih še posebno pazljiv in se pri tem maksimalno zavarovati, ?e do tega neljubega dogodka dejansko tudi pride.

Vsak, ki prevzame vlogo poroka, se mora zavedati 2 neizpodbitnih dejstev:

- porok v ve?ini primerov odgovarja z vsem premoženjem,

- porok praviloma ostane vse do konca odpla?ilne dobe posojila.

Prav zato je tudi pomembno, kakšno vrsto poroštvene pogodbe porok podpiše. Poznamo dve obliki poroštva – subsidiarno in solidarno poroštvo. V prvem primeru gre za obliko poroštva, kjer lahko upnik (v našem primeru banka) zahteva izpolnitev dolžnikove obveznosti šele po tem, ko dolžnik tudi po pisnem pozivu upnika ne izpolni svoje obveznosti. Pri solidarnem poroštvu pa upnik lahko zahteva izpolnitev dolžnikove obveznosti bodisi od dolžnika bodisi od poroka ali pa od obeh hkrati.

 

Kako se lahko dodatno zavarujemo pri poroštvu?

Od osebe, ki nas prosi za poroštvo, lahko zahtevamo dodatno zavarovanje, ki nas bi razbremenilo, ?e bi se banka "usedla“ na poroka, torej nas. Ena izmed oblik dodatnega zavarovanja je sklenitev medsebojne pogodbe o zastavi predmeta (nepremi?nine, avtomobila itd.). Nekateri pa pri poroštvu zahtevajo, da pri tem niso edini, torej želijo z ve?jim številom porokov razpršiti tveganje ali pa želijo, da za dolžnikovo obveznost odgovarjajo le delno.

Dejstvo je, da banke v ve?ini primerov zahtevajo solidarno poroštvo, torej lahko od vseh porokov hkrati terjajo dolgovan znesek. Seveda morajo pred tem vse morebitne poroke korektno in uradno obvestiti o nepla?ilu dolga, preden za?no terjati dolg.

 

In kaj sploh preostane naši bralki Andreji?

V teoriji je odgovor na to vprašaje sila preprost, toda žal v praksi pogosto ne funkcionira najbolje. Porok sicer od dolžnika lahko zahteva vra?ilo vsega dolga, pri ?emer mu pripadajo obresti, ki so se natekle v vmesnem obdobju, in pla?ilo stroškov, porok pa je upravi?en tudi do odškodnine.

Toda pogosto se izkaže, da dolžnik (vsaj uradno) nima ni?esar, kar pred tem seveda ugotovi tudi banka, ki se zato "usede“ na poroka. Prav zato so tovrstni primeri bolj ali manj ra?un brez kr?marja, ki se rešijo (?e jih je sploh možno rešiti) na osebni ravni. V?asih se namre? izkaže, da dolžniki niso ravno brez vsega in ?e je v njih le kan?ek poštenosti, je morda upanje, da se dolg (ali pa vsaj del dolga) tudi dejansko iztrži.

Žal pa obstaja mnogo primerov, ki dokazujejo druga?e in ravno zato svetujemo vsem morebitnim porokom, da naj dobro premislijo, v kaj se spuš?ajo. Sklicevanje na nevednost in nepoštenost dolžnika upnikov ne zanimata, razmišljanje v tej smeri pa vas še dodatno oddalji od glavnega cilja – izterjavo dolga, ki ste ga ali pa boste odpla?ali kot porok.

 

U.B., 5. maj 2010

Vir: Cekin.si

 

<<< Nazaj na novice in ?lanke

 

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: