posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 


Vodič za posojilodajalce - kako dati posojilo


OPOZORILA!

Posojanje denarja oziroma naložba v posojilo je investicija kot vsaka druga, zato tudi tukaj obstajajo riziki in tveganja.

Posojilodajalec naj se o tem, komu bo svoj kapital posodil, odloči na podlagi tehtnega premisleka. Nepravilna izbira posojilojemalca lahko prinese veliko nevšečnosti.

Uspešni posli s posojili iz preteklosti niso nobena garancija za prihodnje, zato je potrebno biti skrajno previden pri vsakem dajanju posojila!KAKO POSODITI DENAR

Kako dati posojilo ali kako investirati v posojilo


 

 

KAKO ZAGOTOVITI VARNOST NALOŽBE?

1. premišljena izbira posojilojemalca
Premišljena in preudarna izbira posojilojemalca je za varno naložbo pri posoji ključnega pomena. Naš portal vam lahko zagotovi veliko število iskalcev posojila ter veliko koristnih informacij v zvezi s posojili, vendar ste na koncu še vedno vi tisti, ki sprejmete odločitev komu boste denar posodili. O tem se odločajte na podlagi čim več dejstev. Če jih ne najdete v objavljenem povpraševanju posojilojemalca, ga o morebitnih nejasnostih še povprašajte. Za dogovor o posojilu se odločite v primeru popolne gotovosti, da je izbrana oseba zares oseba s katero želite skleniti posel.  

2. podpis pogodbe
Podpis pogodbe je prav tako zelo pomemben del uspešne naložbe. Pogodbo je potrebno, kot vsako drugo pogodbo, najprej zelo pazljivo preučiti. Vzorec brezplačne pogodbe dobite na našem portalu. Predlagamo, da se po dogovoru za izvedbo posla posojilodajalec in posojilojemalec sestaneta in skupaj izpolnita pogodbo s podatki, ki sta jih predhodno uskladila na posoja.com. S tem, ko skupaj izpolnita pogodbo, se zmanjša možnost zlorabe z dodajanjem, oziroma odstranjevanjem predhodno dogovorjenih pogojev posojila. Prav tako je potrebno paziti, da so osebni podatki ter številki bančnih računov pravilno izpolnjeni in skladni s podatki na dokumentih. Pogodbo je potrebno podpisati v vsaj dveh identičnih izvodih, da dobita obe stranki v postopku svojo. Po dogovoru lahko uporabnika podpišeta tudi več izvodov pogodbe. Predvsem pa po izpolnitvi pogodbe, vse izvode pazljivo preberite in šele nato podpišite. NIKOLI NE PODPISUJTE POGODBE, KI IMA DOLOČILA, KI JIH NE RAZUMETE!  

3. nakazilo denarja po podpisu pogodbe
Iz več varnostnih razlogov vam svetujemo, da denarja, ki je predmet posoje, ne nosite s seboj na podpis pogodbe s posojilojemalcem . V pogodbi se dogovorite, v kolikih dneh po podpisu pogodbe, boste denar nakazali na transakcijski račun posojilojemalca. Na ta način se zavarujete dvojno: 1) denar je na varnem pri vas dokler pogodba ni podpisana in 2) imate še eno dodatno dokazilo, da ste denar dejansko nakazali, če pride do morebitnih težav z vračanjem posojila.  

4. ažurno sporočanje goljufov
Na portalu posoja.com se zavzemamo za čim bolj pošteno in transparentno poslovanje med našimi uporabniki ter za čim bolj pošteni trg posojil v Sloveniji nasploh. Zato vas pozivamo, da kakršna koli zavajanja, kršitve pogodb, neodplačevanja posojil in druge nepravilnosti, nemudoma sporočite na info@posoja.com. Mi bomo te kršitelje uvrstili na črno listo posojilojemalcev in jih izbrisali iz našega portala. Vi kot posojilodajalec pa imate možnost da posojilojemalca prijavite pristojnemu organu ali pa ga najprej prijavite nam da poskusimo rešiti nastali problem brez ostalih organov.

 


 

KAKO IZVESTI PODPIS POGODBE?

1. dogovor o srečanju
S posojilojemalcem se dogovorite za sestanek, na katerem bosta izpolnila in podpisala pogodbo.  

2. brezplačna pogodba
Naš vzorec brezplačne pogodbe lahko prenesete s klikom na povezavo. Vzorec je standardna posojilna pogodba, ki kot taka zadostuje za sklepanje poslov preko portala posoja.com.  

3. izpolnjevanje pogodbe
Predlagamo, da se po dogovoru za izvedbo posla posojilodajalec in posojilojemalec dobita na sestanku in skupaj izpolnita pogodbo s podatki, ki sta jih predhodno uskladila na posoja.com. S tem, ko skupaj izpolnita pogodbo, se zmanjša možnost zlorabe z dodajanjem, oziroma odstranjevanjem predhodno dogovorjenih pogojev posojila. Prav tako je potrebno paziti, da so osebni podatki ter številki bančnih računov pravilno izpolnjeni in skladni s podatki na dokumentih.  

4. podpis pogodbe
Pogodbo je potrebno podpisati v vsaj dveh identičnih izvodih, da dobita obe stranki v postopku svojo. Po dogovoru lahko uporabnika podpišeta tudi več izvodov pogodbe. Predvsem pa po izpolnitvi pogodbe vse izvode pazljivo preberite in šele nato podpišite. NIKOLI NE PODPISUJTE POGODBE, KI IMA DOLOČILA, KI JIH NE RAZUMETE!  

5. začetek veljavnosti pogodbe
Pogodba stopi v veljavo v trenutku podpisa obeh strank (posojilodajalca in posojilojemalca), razen če je v pogodbi določeno drugače. S tem, ko pogodba stopi v veljavo, se začne odštevati rok, določen za nakazilo denarja na transakcijski račun posojilojemalca.

 


 

KAKO RAVNATI V PRIMERU, KO POSOJILOJEMALEC NE VRAČA DENARJA?

1. ugotovite kakšno je stanje posojila
V primeru, da posojilojemalec ne odplačuje obrokov, kot je določeno v pogodbi, je potrebno najprej ugotoviti, kako je stanje posojila. Najprej preverite, koliko obrokov je posojilojemalec že odplačal in koliko mu jih je še ostalo.  

2. obvestite posojilojemalca o zaostanku z vračilom obrokov
Če ugotovite, da je posojilojemalec dejansko v zaostanku s plačilom obrokov, ga na to opozorite. Predlagamo vam, da se pri tem poslužujete normalnega tona komuniciranja, saj se nikoli ne ve, zakaj posojilojemalec obroka ni plačal. Morda je nanj le pozabil in ga bo vaše obvestilo na to spomnilo in bo tako zagata v trenutku urejena.  

3. obvestite portal posoja.com
Če se posojilojemalec ne odziva na vaše obvestilo o zaostanku z vračilom obrokov, obvestite portal posoja.com in mi ga bomo pozvali, naj poravna zapadle obveznosti ter ga obenem obvestili še, da s tem, ko ne spoštuje pogodbenih obveznosti, krši splošne pogoje poslovanja in ga bomo zaradi tega primorani uvrstiti na črno listo posojilojemalcev ter ga izbrisali iz našega portala. Seznanili pa ga bomo tudi z dejstvom, da imate vi kot posojilodajalec možnost, da ga prijavite pristojnemu organu zaradi neupoštevanja določil pogodbe.  

4a. izterjava ali prodaja terjatev
Če se posojilojemalec do tega trenutka še vedno ne odziva, je potrebno izbrati podjetje, ki izterjuje ali odkupuje terjatve, da to namesto vas opravi izterjavo dolga oziroma, da od vas odkupi dolg in ga potem izterja od posojilojemalca.  

ALI 4b. sodna izvršba
Če ste s posojilojemalcem sklenili notarski zapis, se lahko v primeru nevračila denarja odločite tudi za sodno izvršbo vašega denarja. Od začetka lanskega leta lahko to storite preko elektronske izvršbe in sicer tako, da svoje terjatve izterjate z uporabo aplikacije na spletnih straneh sodišča. Na spletnem naslovu sodišča se registrirate, izpolnite e-obrazec in tako pošljete izvršbo v zelo kratkem času. V postopku vam ne bo potrebno ničesar dokazovati. Vpisati morate le dokument, na podlagi katerega terjate plačilo. Predlog o izvršbi naj bi bil izdan že po 48 urah. Obrazec za izvršbo pa si lahko na prej omenjenem naslovu tudi natisnete in izvršbo vložite v papirni obliki.  

5. blokada uporabnika na portalu
Uporabnik portala, ki ne bo odplačeval posojila v skladu s pogodbo, bo najprej uvrščen na črno listo posojilojemalcev, če ne bo zaleglo niti to, pa ga bomo izbrisali iz našega portala.

 


 

KAKO ŠE BOLJ ZAVAROVATI POSOJILO?

1. dober pregled na posojilom
Glede posameznega posojila shranjujte vse, kar je v povezavi z njim: pogodba, potrdilo o nakazilu posojilojemalcu, bančne izpiske na katerih so potrdila o nakazilih posojilojemalca za natančno evidenco o vračilih itd. Če ste v pogodbenih razmerjih z več posojilojemalci, morate biti še toliko bolj natančni.  

2. pregled črne liste posojilojemalcev
Pred dogovorom o posojilu, vam svetujemo, da na črni listi posojilojemalcev preverite, če je vaš potencialni posojilojemalec na njej. Pomembno je, da se z osebo, ki je na črni listi nikakor ne zapletate v kakršni koli posel s posojili, saj se ta oseba tam ni znašla brez razloga.

3. dodatne določbe v pogodbi
Posojilo lahko dodatno zavarujete tako, da v pogodbo pod dodatne določbe navedete oblike zavarovanja posojila. Najpogostejše oblike zavarovanja posojila so zavarovanje s hipoteko ali s porokom. Lahko določite tudi zamudne obresti, ki jih bo moral posojilojemalec plačati v primeru, da obrokov ne odplačuje redno. Zamudne obresti so lahko dober motivator za pravočasno odplačevanje.  

4. notarski zapis
Posojilo lahko zavarujete tudi s pomočjo notarja. Izpolnjeno vzorčno pogodbo lahko s posojilodajalcem neseta k notarju za preveritev istovetnosti, kar pa je glede na to, da pogodbo skupaj izpolnita in predložita dokumente, brez pomena. Lahko pa vama pogodbo sestavi notar, kot notarski zapis in jo podpišeta pri njem. Ta način je seveda povezan s precejšnjimi dodatnimi stroški...

 


 

NA KAJ BITI ŠE POSEBEJ POZOREN?

1. plačilo davka
Dohodek od obresti od posojil je dohodek kot vsak drug, zato je potrebno od njega plačati davek. Dohodek od obresti je tako posojilodajalec po Zakon o dohodnini (ZDoh-2) dolžan vključiti v osnovo za dohodninsko napoved.  

2. višina obrestne mere
Pri objavi ponudbe morate biti pozorni, da ne presežete zakonsko določene višine obresti. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-UPB1) namreč v prvem odstavku 18.a člena pravi: »Če je dajalec kredita oseba, ki ni banka ali hranilnica po določbah zakona, ki ureja bančništvo, lahko znaša efektivna obrestna mera na dan sklenitve pogodbe največ 200% zadnje objavljene povprečne efektivne obrestne mere, ki jo uporabljajo banke in hranilnice v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo«.
Povprečne efektivne obrestne mere so objavljene na spletnih straneh Banke Slovenije. Za trenutno objavljene povprečne efektivne obrestne mere to pomeni, da je v primeru 6 mesečnega posojila v znesku 1.000 EUR maksimalna dovoljena obrestna mera 2 x 21,3 = 42,6%.

3. oderuška pogodba
Kot posojilodajalec morate biti pozorni tudi na to, da s posojilojemalcem ne podpišete oderuške pogodbe. O oderuški pogodbi govorimo, ko obstaja očitno nesorazmerje med tem, kar ena stranka da ali stori, in koristjo, ki si jo od nasprotne stranke izgovori zase ali za koga tretjega. Podana pa mora biti še katera od naslednjih okoliščin: izkoriščanje stiske ali težkega premoženjskega stanja posojilojemalca, izkoriščanje nezadostne izkušenosti ali lahkomiselnosti posojilojemalca ali izkoriščanje odvisnosti posojilojemalca (npr. v odnosu delodajalec - delavec). Oderuška pogodba je nična, z vsemi posledicami, ki jih zakon določa za ničnost. Pogodbenik, ki je oškodovan, lahko v 5 letih od sklenitve oderuške pogodbe pri sodišču zahteva zmanjšanje svojih pogodbenih obveznosti na pravičen znesek. Če je to mogoče, sodišče zahtevku ugodi in pogodba ostane v veljavi v spremenjeni obliki. Posojilodajalec, ki si zase izgovori nesorazmerno korist, lahko s tem stori tudi kaznivo dejanje oderuštva!

 


Če se vam poraja vprašanje, na katerega v tem vodiču ni odgovora, poglejte še pod pogosta vprašanja ali nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

 

Vodič za posojilodajalce v pdf formatu

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: