posoja.com - borza posojil


Še niste registrirani uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Pozabljeno geslo? Pridobi geslo.
posoja.com - borza posojil
posoja na facebook-u   posoja na blogger-u   povej prijatelju

ZADNJE NOVICE

Spet smo nazaj
5.6.2015
Spoštovani ob ...
preberi več
POSOJILOJEMALCI POZOR!!!
15.3.2013
Spoštovani po ...
preberi več
DELOVANJE PORTALA
21.11.2012
Spoštovani č ...
preberi več
TEHNIČNE TEŽAVE
1.10.2012
Spoštovani č ...
preberi več
VESELE PRAZNIKE
27.12.2011
Ekipa POSOJA.com vam ...
preberi več

.: arhiv novic :.

 


Vodič za najemanje kredita pri kreditodajalcih, ki niso banke

V primeru, da se odločitve za najem kredita pri dajalcu kredita, ki ni banka, bodite izjemno previdni pri svojem ravnanju.

Varnost mora biti na prvem mestu, zato se prepričajte, ali imate opravka s poštenim podjetjem, ki je vredno zaupanja. To najprej storite tako, da med podatkih o podjetju, ki so objavljeni na našem portalu, preverite:

 • kakšno je mnenje drugih uporabnikov o tem podjetju;
 • kakšno je naše mnenje o podjetju;
 • ali obstaja še kakšni drugi podatki, ki bi lahko nakazovali na nepošteno ravnanje podjetja.

 

Če se na podlagi pozitivnega mnenja, ki ga pridobite na podlagi teh informacij, odpravite do izbranega podjetja, morate obvezno preveriti ali ima ta dajalec kredita nalepko, ki mu dovoljuje dajanje potrošniških kreditov. Nalepko podeljuje Urad RS za varstvo potrošnikov in je sledečega izgleda: nalepka je štirioglate oblike z zaobljenimi vogali, velikosti 16,5 x 11,7 cm, modre barve z modrim napisom na belem polju “DOVOLJENJE ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE”. Pod tem napisom je na modri podlagi izpisano v zlati barvi “URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV”. Glede dodatnih pojasnila in informacij glede izpolnjevanja pogojev posameznega kreditodajalca se lahko obrnete tudi na Urad RS za varstvo potrošnikov.

 

Če se nato odločite za najem kredita pri izbranem kreditodajalcu, ki ni banka, bodite še posebej pozorni:

1.) Da se kreditna pogodba sklene v pisni obliki in vsebuje vse sestavine, ki so po Zakonu o potrošniških kreditih (7. čl.) obvezne: 

 • čisto vrednost kredita ali kreditni limit, če ta obstaja;
 • efektivno obrestno mero (EOM) in pogoje, pod katerimi jo je dopustno spremeniti;
 • način obrestovanja, pogostost kapitalizacije, način prilagajanja obrestne mere in uporabljen indeksacijski mehanizem;
 • stroške, ki niso zajeti v izračunu efektivne obrestne mere;
 • pogoje plačila, ki so naloženi kreditojemalcu, zlasti predvidene zneske posameznih plačil, število plačil, natančen datum zapadlosti plačil in, če je mogoče, skupen znesek plačil;
 • zavarovanja, ki jih mora zagotoviti kreditojemalec;
 • pravico, da kreditojemalec odplača kredit pred zapadlostjo in pravico, da lahko v takem primeru zahteva zmanjšanje zneskov pod pogoji, ki jih določa 12. člen ZPotK;
 • pravico, da lahko kreditojemalec odstopi od pogodbe in obveznosti kreditojemalca, če to pravico izkoristi;
 • pri kreditnih pogodbah, kjer je obračun vezan na uporabo tuje valute, navedbo tuje valute in vrsto tečaja, po katerem se izračunava vrednost v domači valuti in opozorilo, da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi predvideni zneski posameznih plačil.

Če ni mogoč natančen izračun efektivne obrestne mere, skupnih stroškov kredita ali druge obvezne sestavine pogodbe, mora pogodba vsebovati vse elemente, od katerih je ta izračun odvisen in izračun predvidene efektivne obrestne mere po pogojih, veljavnih na dan sklenitve pogodbe.

 

2.) Da je hipotekarna kreditna pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa. To določa 7.a člen ZPotK.

 

3) Da kreditodajalec ob sklenitvi kreditne pogodbe od kreditojemalca ne zahteva izdaje ali akceptiranje bianko menice ali čeka ali drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne učinke, ker je to v 15. členu ZPotK prepovedano.

 

4) Da je s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna mera še v okviru zakonsko dopustne. EOM v kreditnih pogodbah, ki jih kreditodajalci, ki niso banke ali hranilnice, sklepajo s potrošniki, lahko znaša največ 200% zadnje objavljene povprečne EOM, ki jo uporabljajo banke in hranilnice in jo določi Banka Slovenija. To pomeni, da je efektivna obrestna mera v pogodbi lahko največ 2x večja od povprečne. Če je v posojilni pogodbi določen EOM višji od 200% objavljenega povprečnega EOM-a je takšna pogodba nična.

 Klikni za podatke o povprečnih efektivnih obrestnih merah (EOM). EOM v vaši kreditni pogodbi je lahko največ 2x večji od teh podatkov. 

 

5) Da kreditno/posojilno pogodbo zelo dobro preberete in proučite preden jo podpišete. Nikoli ne podpisujte pogodbe, ki vsebuje določila, ki jih ne razumete ali se vam zdijo sporna.

 

6) Da kot kreditojemalec v razmerju do kreditnega posrednika nimate nobenih obveznosti plačila storitev ali nadomestila stroškov.

 

Če v postopku preverjanja podjetja in med pogovori o najemu posojila dobite slab občutek o kreditodajalcu, vam svetujemo, da dogovarjanje o najemu posojila pri tekem podjetju prekinete. Po podpisu posojilne pogodbe bo za premišljevanje o tem, ali je kreditodajalec primeren ali ne, namreč prepozno.  

 

Če se odločate za najem posojila pri kreditodajalcu, ki ni banka, vam svetujemo, da si preberete tudi druge vodiče za posojilojemalce in jih logično uporabljate v svojem primeru.

 

Vse uporabnike našega portala, ki ste kdaj najeli posojilo pri katerem izmed podjetij na seznamu kreditodajalcev ali ste imeli z njim kakršen koli stik (ali tudi s kakem drugim podjetjem, ki ga še ni na seznamu), pozivamo, da nam pošljite mnenje o njem.
S tem, ko poveste mnenje in delite svoje izkušnje, pomagate tistim, ki razmišljajo, da bi pri tem podjetju najeli posojilo.

Spoštovani uporabniki portala Posoja.com

Zaradi zagotavljanja večje kakovosti storitev in preprečevanja poskusov goljufije iz strani uporabnikov iz tujine, Vas prosimo, da odgovorite na nekaj vprašanj in v naslednjem koraku vnesete svojo GSM številko preko katere potrdite svojo identiteto. Vašo GSM številko in ostale podatke bomo obravnavali v skladu z Zakonom o varstuvu osebnih podatkov!

Vaš status?
zaposlen
nezaposlen
študent / dijak
upokojenec
podjetnik

Katera je vaša prva banka, na katero prejemate redne mesečne prejemke?
ABANKA VIPA d.d.
BANKA CELJE d.d.
BANKA KOPER d.d.
BANKA SPARKASSE d.d.
BANKA VOLKSBANK d.d.
BAWAG BANKA d.d.
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
FACTOR BANKA d.d.
GORENJSKA BANKA d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
KD BANKA, d.d.
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
PROBANKA, d.d.
RAIFFEISEN BANKA d.d.
SKB BANKA d.d.
SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d.
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d.
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
drugo

Kakšno je vaše zadovoljstvo z vašo prvo banko?
zelo zadovoljen
zadovoljen
manj zadovoljen
nezadovoljen

Katere bančno – finančne produkte uporabljate pri kateri koli banki?
Transakcijski račun
Limit na transakcijskem računu
Elektronsko bančništvo
Plačilna kartica [Master Card, Visa, Diners,…]
Hitri kredit
Potrošniški kredit
Avtomobilski kredit
Stanovanjski kredit
Depozit [vezana vloga]
Varčevalna knjižica
Dolgoročno namensko varčevanje
Naložbe v investicijske sklade
Naložbe v vrednostne papirje
Življenjsko zavarovanje [klasično, naložbeno]
Premoženjsko zavarovanje [hiša, avtomobil]

Kje ste izvedeli za našo spletno stran?
radio
jumbo plakat
internet
od prijatelja
drugje

Potrditev uporabnika

Prosimo vnesite svojo GSM številko in pritisnite gumb Pošlji kodo. Ko boste prejeli kodo, jo vnesite v polje Potrditvena koda in pritisnite gumb Aktiviraj uporabnika.

GSM številka:
/ -


Potrditvena koda: